DİĞER GENEL CERRAHİ HASTALIKLARI

DİĞER GENEL CERRAHİ HASTALIKLARI

-Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları:

         Nodüler Guatr

         Tiroid kanserleri

         Toksik(zehirli) Guatr

         Paratiroid adenomu

         Paratiroid kanserleri

- Meme Hastalıkları:

         Mastodini

         Meme Başı Akıntısı

         Memenin Kistik Hastalıkları

         Memede Kitle

         Meme Kanseri

-Yemek Borusu Hastalıkları:

         Özefajitler

         Yemek Borusu Kanserleri

- Mide Hastalıkları:

         Gastrit

         Mide Ülserleri

         Mide Kanseri

- Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları:

         Safra Kesesi Taşı

         Safra Kesesi Polipleri

         Safra Kesesi Kanserleri

         Safra Yolları Kanserleri

         Safra Yolları Taşı

- Karaciğer Hastalıkları:

         Kist Hidatik

         Karaciğer Tümörleri

- İnce ve Kalın Barsak Kanserleri

- Hemoroid ve  Anal Fissür

- Perianal abse ve Fistüller

- Fıtıklar:

         Kasık Fıtığı

         Göbek Fıtığı

         Karın Ameliyatı Sonrası Oluşan Fıtıklar

- Deride ve Deri Altında Oluşan Yumru ve Bezeler

- Obesite Cerrahisi