MEMENİN İYİ HUYLU KİTLELERİ

MEMENİN İYİ HUYLU KİTLELERİ

1. FİBROADENOM : Memenin en sık görülen iyi huylu tümörleridir. Genç kadınlarda 20-40 yaş arasında görülür. Tüm toplumda görülme oranı %10’dur. Fibroadenomlar meme kanserine dönüşmezler.  Ancak bazen tanı sırasında kanser ile karıştırlabilirler. Bu nedenle fibroadenom tanısı konulduktan sonra takip ve kontrollerin belirli aralıklarla yapılması gereklidir.

2. FİBROKİSTİK HASTALIK : Meme dokusu içerisinde yer alan içi sıvı dolu keseciklerdir. Süt kanallarından gelişirler. Kadınların yaklaşık %60’ında görülür. Nedeni belli değildir. Ancak üreme hormonlarının (özellikle östrojenin) etkisi olduğu düşünülmektedir.  Memelerde ağrı, ele gelen kitle, meme başından sıklamkal gelen kahverengi akıntı ve özellikle adet öncesi dönemlerde artan memelerde şişlik ve hasssasiyet gibi şikayetlere neden olabilir. Genellikle milimetrik boyutlerdadır ve ince bir keseleri vardır. Nadiren makrokistler görülebilir.

Genellikle basit kistler kansere dönüşmezler. Basit ve mikrokistler takip edilir. Bazen makrokistler ağrıya neden olabilirler. Bu durumda kist içeriğini enjektör ile boşaltmak gerekebilir.Kalın duvarlı veya komplike kistlerde kanser riski olabileceği için iğne ile biopsi gerekir. 

3. YAĞ NEKROZU : Daha önce yapılmış meme cerrahisi veya geçirilmiş travmaya bağlı olarak gelişen sıklıkla ağrılşı olan kitleler şeklinde görülür. Meme derisinde veya ciltte çekintiye neden olursa meme kanseri ile karışabilir. Meem kanserinden ayırı tanısı için biyopsi yapılmalıdır.

4. FİLLOİDES TÜMÖRÜ: Memenin nadir görülen tümörleridir. Meme kitlelerinin %1’den azını oluşturur.  35-55 yaşları arasında sıktır.  Genellikle sert ve hareketli kitleler olarak ele gelirler.

Fibroadenomlara benzerler. Ancak fibroadenomlardan farklı olarak %25 oranında kötü huylu tiplerine rastlanabilir. Muayene ve radyolojik olarak fibroadenomlardan ayırt edilmesi mümkün olmayabilir. Kitlenin cerrahi olarak çıkarılması ve patolojik incelemesi ile ayırıcı tanı sağlanır.